אני מעוניין לקחת חלק במאבק נגד חוק התיירות החדש
 *
 *
 *