קול קורא של מטה המאבק
צו קריאה לכל מורי הדרך בישראל


חברים,

בתאריך 5/6/2018 התקיימה ישיבה של מטה המאבק של מורי הדרך בישראל להחליט על צעדי המחאה הבאים של מורי הדרך כנגד הגזירות שמבקש שר התיירות וצוות משרדו לגזור עלינו מורי הדרך בישראל, בהמשך לפעולות המחאה שבוצעו עד כה. לישיבה זו הגיעו פעילים מכל קצוות הקשת של מורי הדרך.
חשוב לציין, כי מטה מאבק מורי הדרך קיבל את ברכת הדרך של ראשי שני הארגונים המייצגים כיום את מורי הדרך בישראל, "אגודת מורי הדרך בישראל"  ועמותת "מורשת דרך". מצד כל אחד מהארגונים עומד נציג המרכז את הפעילות, כך שמצד אגודת מוריי הדרך מרכז את הפעילות עבדכם הנאמן משה יחיאל ומצד עמותת מורשת דרך מורה הדרך בניה בלום. .
בניה ואני משתפים פעולה באופן מלא והדוק והחלטנו כי כל הפעילויות של מורי הדרך של מטה המאבק יאורגנו במשותף ומערכת קבלת ההחלטות תתקבל במסגרת מטה המאבק בלבד ובשיתוף שאר החברים הפעילים במטה המאבק ( חשוב לציין, כי הפעילות ממומנת מתקציב אגודת מורי הדרך וכי אנו מקבלים סיוע מלא ונרחב מיו"ר אגודת מורי הדרך בני כפיר וסגנו מוטי אפרתי, בנוסף מסייע לנו כל צוות מזכירות אגודת מורי הדרך, וכל זאת ללא כל השתייכות ארגונית). במסגרת הישיבה שהתקיימה בתאריך הנ"ל החלטנו כי צעד המחאה הבא שלנו יהיה הרבה יותר אפקטיבי ורעשני, אם כי, בגבולות המותר על פי חוק ובאישור כל הגורמים הרלוונטיים, קרי משטרת ישראל, עיריית ירושלים ומשמר הכנסת. בתחילה גיבשנו רעיון של יציאה לצעדת מחאה בחוצות ירושלים, אולם בשל התנגשות מועדים בין המועד שבקשנו לארגן את הצעדה למועד התכנסותה של ועדת הכלכלה של הכנסת לדיון שני בשינויים שמבקש שר התיירות לערוך בחוק התיירות – הוראת דרך, תאריך 20/6/2018 בשעה 09:00, הוחלט לשנות את סדר הדברים ובתאריך זה אנו נקיים הפגנת מחאה וסולידריות עם נציגינו הלוקחים חלק בדיונים של הועדה.     
ההפגנה תתקיים בתאריך 20/6/2018 בגן הוורדים שמול הכניסה למשכן הכנסת ( סמוך למנורה ), החל משעה 08:30.
הוגשה בקשה מסודרת לכל גורמי האכיפה לצורך קבלת ההיתרים הנדרשים ובמהלך ההפגנה נציב במקום שלטים ודגלים, אוהל מחאה וכן נשתמש באמצעי הגברה. נציין כי לקראת הדיון השלישי של ועדת הכלכלה של הכנסת ( מועד שטרם ידוע )  אנו מתכננים לקיים צעדת מחאה בחוצות ירושלים, על-מנת למשוך תשומת לב ציבורית ותקשורתית. פרטים בהמשך.

מורי/ות דרך: זהו צו השעה, כל מורה/ת דרך שאכפת לו מעבודתו ואכפת לו ממשפחתו ומגורל מערך ההסברה של מדינת ישראל, חייב להגיע להפגנה, ולהביע סולידריות בנציגינו שבוועדה ולסייע במאבקנו הצודק. יחד, בראש זקוף ובאגרופים קפוצים, נצא כגוש אחד להביע את מחאתנו כנגד גזרות אלו !!!
 
חברכם משה יחיאל – מורה דרך                                                                          חברכם בניה בלום – מורה דרך
רכז מטה המאבק מטעם אגודת מוריי הדרך בישראל                                              רכז מטה המאבק מטעם מורשת דרך.  
 
 
   Herzl Blvd. 131/5, Jerusalem 9622815, Israel     E-Mail: benayahb@gmail.com    

Fax: +972-2-6223833             Mobile: +972-50-2330149          Skype: Benayah
FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedin